THÁNG 6/2020 TOYOTA OKAYAMA ĐÀ NẴNG ĐÃ SẴN SÀNG

➤ Đầu tháng 6/2020 Showroom #Toyota #Okayama Đà Nẵng sẽ đi vào hoạt động với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và đặc biệt
➤𝐓𝐫𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐌𝐨̛̀𝐢 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 !

Tự Hào #Toyota #Okayama Đà Nẵng
➤ Được đầu tư, quản lý 100% từ Nhật Bản
➤ Tiêu chuẩn chất lượng và dịch vụ 5 𝒮𝒜𝒪
➤ Một trong những Showroom có quy mô lớn nhất Việt Nam

☎ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟒𝟗 𝟐𝟏 𝟎𝟎 𝟐𝟏

🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://toyota-okayama.com.vn/
🌍 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/toyotaOkayamaDaNang/
🌍 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/channel/UC1GK6k8G8wE-t-oqHMWnWtw

➤ 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 𝟎𝟗 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐇𝐮̀𝐧𝐠, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̀𝐚 𝐗𝐮𝐚̂𝐧, 𝐓𝐏 Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 𝟎𝟗 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐇𝐮̀𝐧𝐠, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̀𝐚 𝐗𝐮𝐚̂𝐧, 𝐓𝐏 Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *